Poradenství GDPR

Nabízím poradenství v oblasti ochrany osobních údajů podle Obecného nařízení EU č. 2016/679 – GDPR:

 • jednorázové konzultace
 • dlouhodobé poradenství
 • zpracování auditů ochrany osobních údajů
 • analýza GDPR Compliance – zpracování srovnávací analýzy připravenosti vaší společnosti na požadavky nového nařízení

Outsourcing DPO

Předmětem je poskytování služby Pověřence pro ochranu osobních údajů dle požadavků Obecného nařízení EU č. 2016/679 a platné legislativy ČR, a to zejména:

 1. poskytování informací a poradenství o povinnostech podle GDPR a dalších předpisů Unie nebo členských států v oblasti ochrany osobních údajů;
 2. monitorování souladu s GDPR, dalšími předpisy Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
 3. poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitorování jeho uplatňování podle článku 35 GDPR;
 4. spolupráce s dozorovým úřadem (Úřadem pro ochranu osobních údajů ČR);
 5. působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace podle článku 36 GDPR, a případně vedení konzultací v jakékoli jiné věci.

V rámci poskytované služby se předpokládá následující plnění:

 1. pravidelná účast na poradách vrcholného managementu společnosti (1x měsíčně);
 2. konzultační hodiny pro zaměstnance zákazníka (1x týdně/1x za 14 dní/1x měsíčně);
 3. komunikace s dozorovým úřadem
  • reakce na dotazy DÚ;
  • konzultace otázek souvisejících s OOÚ;
  • hlášení incidentů;
 4. komunikace se subjekty údajů
  • odpovědi na dotazy SÚ;
  • příjem žádostí o výmaz, opravu, informace o zpracovávaných údajích, námitek;
  • hlášení vážných incidentů;
 5. vyjádření k vnitřním procesům (směrnicím) zákazníka z pohledu OOÚ;
 6. školení ochrany OÚ pro zaměstnance zákazníka (1x ročně v rozsahu 2 h);
 7. hloubkový audit zpracování OÚ (1x ročně).

Projektové řízení

Poradenství v oblasti projektového řízení, zejména:

 • školení projektového řízení (na požádání v prostorách zákazníka)
  • úvod do projektového řízení (1/2 dne)
  • projektové řízení pro pokročilé (2 dny)
 • metodická pomoc při řízení projektů nebo zavádění projektového řízení ve firmě
 • zpracování projektové dokumentace

Školení

Jednorázová školení i dlouhodobá metodická činnost:

 • práce s textovým editorem MS WORD
 • práce s tabulkovým editorem MS EXCEL
 • zpracování dokumentů v textových editorech