• Jednorázová konzultace GDPR – hodinová sazba…………………………………… 1.450 Kč
 • Školení GDPR (v sídle objednatele v rozsahu 2-3 hodin)………………………. 6.500 Kč
 • Audit GDPR Compliance (připravenost společnosti)………………………… od 50.000 Kč
  (finální nabídkové ceny budou odvozeny od velikosti firmy a množství zpracovávaných dat)
 • Externí výkon pozice DPO (outsourcing) …………………………………………… od 5.000 Kč
  měsíční paušál outsourcingu pověřence pro ochranu osobních údajů (bude upřesněno dle rozsahu)
 • Školení projektového řízení v sídle objednatele
  • základy projektového řízení (v rozsahu 4 hodin)……………………………… 9.800 Kč
  • projektové řízení pro pokročilé (dvoudenní)…………………………………… 22.500 Kč
 • Jednorázová konzultace projektového řízení – hodinová sazba………………. 1.850 Kč