Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

Článek 15 Obecného nařízení definuje nové právo subjektu údajů na přístup ke svým údajům u správce. Toto právo ale nekončí jen u prostého výčtu dat, ale subjekt může požadovat i doložení, za jakým účelem jsou jeho data zpracována, jací jsou další příjemci dat nebo např. jaká je předpokládaná doba zpracovávání. Co to bude pro správce znamenat? Musí mít zmapované všechny agendy, ve kterých osobní údaje zpracovává. Musí mít popsány účely zpracování, data zařazena do kategorií, popsáno místo uložení dat, specifikováno, kdo má k datům přístup atd. A musí mít připraveny metodiky, které popíší proces pro vyhovění požadavkům subjektů údajů. A co jsem tím chtěl vlastně sdělit? Že žádost o přístup k údajům nejlépe prověří správce na jeho připravenost splnit požadavky GDPR. Jen se všichni modleme, aby toto právo bylo co nejméně zneužíváno na konkurenční boj nebo jako způsob, jakým bude správcům chtít uškodit např. zhrzený bývalý zaměstnanec či neuspokojený zákazník.