Komora pověřenců

Povinnost správců a zpracovatelů osobních údajů jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) může být pro mnohé velmi těžká úloha. Zatímco dosud se tyto organizace potýkaly většinou s problémy, kterým rozuměly, najednou před nimi stojí úkol vybrat osobu, u níž ani neví, co by měla správně dělat. A navíc se tato osoba má věnovat problematice, ve které se nikdo moc neorientuje. V poslední době rostou společnosti, které nabízejí poradenství v oblasti GDPR, jako houby po dešti. To značně situaci komplikuje a člověk neví, zda nabídka, kterou dostal do mailové schránky, je ta pravá.

Přece jen je však k dispozici alespoň malé odlehčení. Byla založena Komora pověřenců pro ochranu osobních údajů, která své členy sama kontroluje, aby splňovali etické i znalostní podmínky pro vykonávání funkce DPO. Pro zjednodušení výběru správného poskytovatele služby pověřence navíc komora připravuje registr pověřenců, kteří jsou pro výkon DPO nejen kompetentní, ale jsou i pojištěni proti případným škodám, jež by mohly v souvislosti se zpracováním osobních údajů vzniknout správci nebo zpracovateli.

Budiž Vám při těžké volbě existence komory pomocníkem. Více informací najdete přímo na stránkách komory.